INFO NOTICE

NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul magazinului online Vagabond Studio

Societatea Diaconu Agriplant S.R.L., denumita in continuare „Vagabond Studio” ori mai simplu „Compania” sau „Operatorul”, cu sediul in Romania, județul Botoșani, loc. Răchiți, Zona Industriala, etaj 1, biroul nr. 1, având cod unic de inregistrare 37295920, atribut fiscal RO, înființata și funcționând in conformitate cu actele normative din Romania, deținătoare a magazinului online www.madebysociety.com, în conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date, adoptat de Parlamentul European, in calitate de Operator prelucrează date cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur si transparent, asigurându-și clienții ca pot avea încredere in modul de gestionare al datelor cu caracter personal furnizate Operatorului.

SCOPUL PRELUCRĂRII

Operatorul prelucreaza datele personale ale persoanelor vizate, în conformitate cu prevederile legale specifice si aplicabile pentru derularea următoarelor activități:

 • înregistrarea unui cont de utilizator in cadrul acestui magazin online;
 • întocmirea formalităților de vânzare prin intermediul acestui magazin online;
 • informare privind lansarea de noi produse;
 • accesarea de promoții adresate clienților înregistrați;
 • informare privind stadiul prelucrării comenzilor lansate online;
 • informare privind soluționarea retururilor;
 • consultarea istoricului de comenzi;
 • crearea de profiluri , indicând dimensiunile produselor, culorile și alte elemente relevante;
 • soluționarea notificărilor de încălcare a drepturilor persoanei vizate;
 • realizarea oricăror obligații legale incidente;

În cazul în care nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale enumerate în acesta nota de informare va putea fi imposibila sau, dupa caz, ingreunata indeplinirea de catre compania noastra a solicitarii pe care ne-o transmiteti.

TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate în vederea realizării intereselor legitime ale Operatorului, conform articolului 6 alin.(1) litera a), b), c) și e) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679.

TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE OPERATOR

Datele cu caracter personal pe care vi le putem solicita în funcție de caz, sunt următoarele:

 • Nume si prenume;
 • Dimensiuni corporale;
 • Adresa de domiciliu completa;
 • Adresa poștală;
 • Adresa de corespondenta electronica;
 • Numărul de telefon;
 • Date necesare unei tranzacții precum ar fi contul bancar sau numele titularului acestui cont, precum si instituția bancara la care este deschis contul respectiv;
 • Semnatura (numai in cazuri specifice precum ar fi de exemplu completarea formului de garantie sau a celor privind returul produselor, semnarea dupa caz a formularului de exercitare drepturi persoana vizata);
 • Alte date cu caracter personal (în cazuri excepționale și numai daca este necesar și justificat sub aspect legal);

Politica internă privind protecția și securitatea datelor personale, face referire la principiul minimizării prelucrărilor de date personale, prin reducerea la strictul necesar prezentat în Nota de informare .

Operatorul își rezervă dreptul de a solicita în mod excepțional și alte date personale în cazul în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor enumerate .

Notă! În incinta magazinelor fizice Vagabond Studio există instalate sisteme de supraveghere video ce înregistrează imagini în regim 24/7 în vederea asigurării pazei bunurilor, valorilor și persoanelor. Perioada de păstrare a informaților video este de maxim 30 de zile, exceptie facand cazurile prevazute de lege, precum ar fi dar fara a se limita la solicitarea unor secvente video in vederea arhivarii si cercetarii unor fapte ilegale de catre organele de urmarire penala si/sau instantele de judecata.

POTENȚIALI DESTINATARI AI DATELOR PERSONALE

Datele personale colectate, pot fi comunicate în mod conjunctural următoarelor categorii de destinatari, dupa caz:

 • Împuterniciții selectați de către compania noastra, in scopul executarii unor diverse prelucrări de date în numele Operatorului;
 • Terti destinatari, precum sunt societatile de transport partenere companiei noastre;
 • Administratorii rețelelor de socializare unde compania noastra are conturi deschise;
 • Instituții/autorități centrale, la solicitarea legala a acestora, efectuată în mod oficial;
 • Organe de cercetare penala si/sau Instanțe de judecată conform legii;
 • Datele cu caracter personal pot fi stocate in servere electronice proprietatea Operatorului sau, dupa caz, in proprietatea tertilor, in amebele cazuri serverele fiind securizate si amplasate pe teritoriul Uniunii Europene;

Dezvăluirea datelor către terți se face numai în conformitate cu prevederile legale si, dupa caz, contractuale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR PERSONALE

Datele personale sunt stocate pentru o perioadă proporțională cu scopurile declarate sau în concordanță cu cerințele legale si specifice după care vor fi anonimizate conform procedurilor interne.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitate, asupra datelor cu caracter personal care va apartin dumneavoastra sau, dupa caz, persoanei pe care o reprezentati legal.

Notă! Puteți oricând să vă retrageți Acordul privind prelucrarea de date personale informându-ne în scris pe adresa de e-mail dataprotection@vagabondstudio.com, aceasta posibilitate fiind aplicabila pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in baza consimtamantului exprimat anterior. In caz contrar, datele cu caracter personal furnizate in scopul incheierii si executarii unui contract, vor fi prelucrate pentru termenul stabilit in contract (dupa caz, in forma simplificata), iar datele cu caracter personal furnizate in scopul indeplinirii unei obligatii legale vor fi fi prelucrate pentru termenul incident din actele normative aplicabile. Important de mentionat este faptul ca incepand cu termenul standard de stocare, in unele cazuri poate fi aplicat un termen auxiliar de stocare de 3(trei) ani pentru unele date cu caracter personal, reprezentand termenul general de prescriptie prevazut in Codul civil al Romaniei. Astfel, cu buna-credinta si in scopul apararii drepturilor legitime ale companiei noastre in eventualitatea unui litigiu, ne rezervam dreptul ca in unele situatii sa aplicam termenul auxiliar de stocare, incepand cu ziua in care termenul standard de stocare a fost implinit.

Pentru neclarități, cereri sau sesizari privind  protecția datelor vă rugăm să contactați, responsabilul cu protecția datelor din compania noastra, la urmatoarele coordonate:

DPO:    Adrian Magda

E-mail: dataprotection@vagabondstudio.com

 

Orice cerere/sesizare/petitie adresata companiei noastre sub aspectul datelor cu caracter personal, va primi raspuns in termenul legal, respectiv in cel mult 30 de zile din momentul inregistrarii acesteia. Cu titlu de exceptie, in cazul solicitarilor care presupun operatiuni complexe, termenul de mai sus poate fi extins proportional si fara a fi depasita o durata rezonabila prin raportare la obiectul solicitarii.

         

Adresa corespondenta postala: S.C. Diaconu Agriplant S.R.L.-Vagabond Studio, Legal Department, Romania, judetul Botosani, localitatea Rachiti, Zona Industriala, etajul 2, biroul nr. 1, reper: fost abator. 

Prezenta nota de informare reprezinta o prezentare succinta a informatiilor prezentate detaliat in cadrul Politicii de confidentialitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul magazinului nostru online. Pentru o informare amanuntita, va recomandam sa accesati Politica de confidentialitate prezentata in cadrul magazinului online.

Acest inscris reprezinta proprietatea companiei noastre, avand destinatia doar de a justifica raportul comercial avut cu clientii nostri. Este interzisa copierea, distribuirea sau insusirea documentului.

Vagabond Studio se implica cu promptitutine in respectarea drepturilor legitime ale Clientilor sai, avand o preocupare primordiala inclusiv pentru respectarea prevederilor legale care guverneaza activitatea companiei noastre.